โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น ปี 2563 เวอร์ชัน Odoo 12.0-20190625

Information about the โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น ปี 2563 instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Odoo Customize(Debranding, My Odoo)
Quick Customize, Debrand, Reset data, Debug. Language Switcher. odoo 13,12,11,10,9 support. Easy Delete data.reset account chart. odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo.
เว็บไซต์
Enterprise website builder
Automatic Backup (Dropbox, Google Drive, Amazon S3, SFTP)
Automatic Backup
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels