ติดต่อเรา

Simplified and Effective Knowledge Transfer to SMEs @KMUTNB

ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น ปี 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
บางซื่อ กท 10800
ประเทศไทย
0994419693, 0616149735
boostupsme@gmail.com
Google Maps

Facebook

Boost up SME

อีเมล

boostupsme@gmail.com

โทรศัพท์

099-441-9693

Line Official Account 

@boostupsme